Internet version
of the research journal
 English

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 

M.Wieczorowski

DR INZ. MICHAL WIECZOROWSKI - Politechnika Poznanska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznan.

 
© Don state technical university