Internet version
of the research journal
 English

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 
1.Antonenko V.I. Razrabotka konstrukcii i optimizaciya processov v gidroprivodah sinhronnyh mehanizmov sel'skohozyaistvennyh mashin / Avtoref.dis.. kad. tehn. nauk. Rostov n/D,1985, 25 s. 2. Sahno Yu. A., Tauger M. B. Gidravlicheskie deliteli i summatory potokov. M., 1972. 103 s. 3.Antonenko V. I.. Yacuhin Yu. A. Teoreticheskie issledovaniya staticheskih harakteristik sinhronnyh gidrosistem privoda rabochih organov sel'hozmashin s delitelem potoka nepryamogo regulirovaniya. Rostov n/D, 1982, 16 s. Rukopis' dep. v CMIITEI traktorosel'hoz. 10. 10.83, 267. 4. Popov D.N. Mehanika gidro- i pnevmoprivodov:ucheb. dlya vuzov. M.:Izd-vo MGTU im N.E.Baumana,2001.-320s.,il 5. Kuropatkin P.V. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya.M .: Vysshaya shkola,1973.-528s. 6. Antonenko V.I. i dr. a.s. 1229460 SSSR. MKI4 F15 B11/12-N3638970/25-06, zayav.14.02.85;opubl.07.05.86, Byul.N38
 
© Don state technical university