Internet version
of the research journal
 English

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 
1.Rybak A.T., Zatolokin S.A. Modelirovanie istochnika pitaniya postoyannogo davleniya na baze avtomata razgruzki s differencial'nym klapanom. / Perspektivnye napravleniya razvitiya tehnologii mashinostroeniya i metalloobrabotki: mater. mejdunar. nauch.-tehn. konf./ Pod obsch. redakc. A.P. Babicheva. Rostov-na-Donu, DGTU, 2008. S. 203-209. 2.Rybak A.T., Zatolokin S.A. Reshenie matematicheskoi modeli sistemy na baze avtomata razgruzki s differencial'nym klapanom / Innovacionnye tehnologii v mashinostroenii: Sb. tr. Mejdunar. nauch.-tehn. konf., Rostov-n/D, VC VertolEkspo, 2008.
 
© Don state technical university