Internet version
of the research journal
ยๅ๑๒ํ่๊ ฤราำ

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 
1. Ryjkin A.A. Teplofizicheskie processy pri iznashivanii instrumental'nyh rejuschih materialov / A.A. Ryjkin. – Rostov n/D: Izdatel'skii centr DGTU, 2005. – 310 s. 2. Ryjkin A.A. Obrabotka materialov rezaniem. Fizicheskie osnovy / A.A.Ryjkin – Rostov n/D: Izdatel'skii centr DGTU, 1995. – 541 s. 3. Ryjkin A.A. Ob entropiinom podhode k ocenke iznosa pri vneshnem trenii / A.A. Ryjkin, A.I. Filipchuk, K.G. Schuchev // V kn.: Obrabotka metallov davleniem: Rostov n/D. – RISHM. – 1980. – S.170-176. 4. Ryjkin A.A. Termodinamicheskii metod ocenki intensivnosti iznashivaniya truschihsya materialov / A.A. Ryjkin, A.I. Filipchuk, K.G. Schuchev i dr. // Trenie i iznos. – 1982. – T.3. – น 5. – S. 867-872. 5. Filipchuk A.I. Teplovoi rejim tverdyh splavov pri trenii s malymi koefficientami vzaimnogo perekrytiya / A.I. Filipchuk, A.A. Ryjkin, A.V. Chichivadze i dr. // Trenie i iznos. –1981. – T.2. – น1. –S.72-86. 6. Ryjkin A.A. Temperatury v kontaktnoi zone pri trenii / A.A.Ryjkin, A.I. Filipchuk // Izv. Severo-Kavkazsskogo nauchnogo centra vysshei shkoly. Tehnicheskie nauki. – 1980. – น1. – S. 56-59. 7. Raschet, ispytaniya i podbor frikcionnyh par. / Pod red. A.V. Chichinadze. – M.: Nauka, 1979. – 267 s. 8. Prigojin I. Himicheskaya termodinamika / I. Prigojin, G. Defei – Novosibirsk: Nauka, 1966. – 509 s. 9. Gerasimov Ya.I. Kurs fizicheskoi himii / Ya.I. Gerasimov, V.P. Drevinch, E.N. Eremin i dr. – M.: Himiya, 1969. – 592 s. 10. Kazanskaya A.S. Raschety himicheskih ravnovesii / A.S. Kazanskaya, V.A.Skoblo – M.: Vysshaya shkola, 1974. – 288 s. 11. Termodinamicheskie svoistva neorganicheskih veschestv: Spravochnik. / Pod red. A.P. Zefirova. – M.: Atomizdat, 1965. – 460 s. 12. Grondzka M. Vliyanie pokrytii karbida i nitrida titana na iznashivanie tverdyh splavov: Diss. kand. tehn. nauk. – Rostov n/D. – 1965. – 428 s. 13. Kubashevskii O. Okislenie metallov i splavov. / O. Kubashevskii, B. Gopkins. – M.: Metallurgiya, 1965. – 428 s. 14 Bokshtein S.Z. Diffuziya i struktura metallov / S.Z.Bokshtein. – M.: Metallurgiya, 1973. – 206 s. 15. Suvorov A.V. Obschaya himiya / A.V. Suvorov, A.B. Nikol'skii. – SPb.: Himiya, 1994. – 623 s.
 
© Don state technical university