Internet version
of the research journal
 English

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 
1. Regiony Rossii. Osnovnye harakteristiki sub'ektov Rossiiskoi Federacii. Stat. sb. / Rosstat. -M., za 2001-2008gg. 2. Prognoz social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossiiskoi Federacii na 2009g. i planovyi period 2010-2011gg. Minekonomrazvitiya Rossii. Moskva, avgust 2008g. // E-mail: macro economy. gov. ru.
 
© Don state technical university