Internet version
of the research journal
 English

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 
1. Minkina T. V. Matematicheskaya model' kol'cevoi rotornoi pechi / T. V. Minkina // Upravlenie i informacionnye tehnologii: mejvuzovskii nauchnyi sbornik Pyatigorsk, 2008. S. 121128. 2. Voronov A. A. Osnovy teorii avtomaticheskogo upravleniya. Avtomaticheskoe regulirovanie nepreryvnyh lineinyh sistem. M. : Energiya, 1980. -309 s. 3. Solodovnikov V.V., Chulin N.A. Chastotnyi metod analiza i sinteza mnogomernyh sistem avtomaticheskogo upravleniya: Uchebnoe posobie. M.: Vysshaya shkola, 1981. 46s. 4. A.V. Malkov, I.M. Pershin Sintez raspredelennyh regulyatorov dlya sistem upravleniya gidrolitosfernymi processami. M.: Nauchnyi mir, 2007. -252s.
 
© Don state technical university