Internet version
of the research journal
┬ň˝˛ÝŔŕ ─├ĎË
𡽽ŕŔÚ English

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 
1. Lebedev V.A. Tehnologiya dinamicheskih metodov poverhnostnogo plasticheskogo deformirovaniya: Nauchnoe izdanie ľ Rostov-na-Donu: Izdatel'skii centr DGTU, 2006 ľ 183 s 2. Babichev A.P., Babichev I.A. źOsnovy vibracionnoi tehnologii╗ Rostov-na-Donu, izdatel'skii centr DGTU, 1998 g ľ 624 s. 3. Kopylov Yu.R. źVibroudarnoe uprochnenie╗ Monografiya - Voronej. Voronejskii institut MVD Rossii, 1999g. ľ 386 s 4. Blehman I.I. źPovedenie sypuchih tel pod deistviem vibracii╗ - źVibracii v tehnike╗ Spravochnik ľ M. nauka 1988 ľ T. 4-S 78-98 5. Goncharevich I.F. źTeoriya vibracionnoi tehniki i tehnologii╗ - M.Nauka, 1981 ľ 319s 6. Shevcov S.N. źKomp'yuternoe modelirovanie dinamiki granulirovannyh sred v vibracionnyh tehnologicheskih mashinah╗ Rostov-na-Donu, Izd.SKNC VSh , 2001 g. ľ 194 s. 7. Kartashov I.N. źObrabotka detalei svobodnymi abrazivami v vibriruyuschih rezervuarah ľ Kiev źVischa shk., 1975g. ľ 188str. 8. Kulakov Yu.M. źOtdelochno-zachistnaya obrabotka detalei╗ M.Mashinostroenie, 1979g. ľ 216s.
 
© Don state technical university